Edu-Portal SPSE
Document

Máš chuť sa vzdelávať,
no nebaví ťa chodiť do školy?

Skús náš vzdelávací portál.

75%

255 251

120

750

O portáli

Tento portál bol vytvorený za účelom sprostredkovania učebných materiálov študentom ako aj širokej verejnosti, ktorí majú záujem o výučbu online. Umožnuje jednoduché a rýchle zdieľanie učebných materiálov, vytváranie testov určených na overenie študentových vedomostí. Inštruktorom resp. vyučujúcim aplikácia umožňuje vytvárať kontrolné testy, rozdeľovať študentov do skupín a jednotlivo im prideľovať materiály a testy. Po absolvovaní testu je študentovi vystavený certifikát s dosiahnutým výsledkom.

Kurzy

Databázové systémy

Kurz sa zaoberá výučbou objektovo orientovaných databázových systémov pomocou jazyka SQL (Structured Query Language).
Čo sa naučíš ?
V tomto kurze ti vysvetlíme ako vytvárať a navrhovať databázové schémy, taktiež základnú syntax jazyka SQL. Funkcie ako napríklad (update,insert,join..) určené na prácu s údajmi a jednotlivými tabuľkami. V kurze taktiež zistíte, akým spôsobom sa dajú tabuľký spájať, importovať obsah napríklad z CSV súborov, export štruktúry databázy s údajmi alebo bez do externého súboru alebo aplikovanie databázy v praxi a prepojenie s aplikáciou na ktorej koľvek platforme...

Serverové technológie

Kurz sa venuje výučbe operačných tecjnológií a serverových riešení na platformách Microsoft Windows alebo Linux.
Čo sa naučíš ?
V tomto kurze ťa oboznámime so serverovými riešeniami ale aj operačnými systémami. Naučíš sa z čoho sa skladajú a ako fungujú. Kurz sa venuje nie len výučbe príkazov určených na ovládanie danej platformy ale aj navrhnutiu správneho serverového riešenia pre konkrétny typ podniku resp. zákazníka. Taktiež ti ukážeme ako správne pracovať s dátami užívateľov, aj ako zabezpečiť pred stratou...

Tvorba webových stránok

Obsahom kurzu sú materiály určené na výučbu tvorby statických ale aj dynamických webových stránok.
Čo sa naučíš ?
Naučíma ťa programovať v programovacích jazykoch určených na tvorbu webových aplikácií HTML5, CSS, Javascript a PHP. Vysvetlíme ti ako funguje webový server a aké procesy sa vykonávajú na strane klinta alebo servera. Zistíš aký je rozdiel medzi frontendom a backendom. Ukážeme ti ako si uľahčiť prácu použitím rôznych frameworkov ako napríklad Laravel alebo Medoo. Ak máš zaújem o tvorbu dynamického webu pomocou CSV systémov, si tu správne, vyučujeme aj Wordpress...

Kybernetická bezpečnosť

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s hrozbami číhajúcimi na internete a potrebou istého levelu zabezpečenia systémov a sietí.
Čo sa naučíš ?
V kurze ťa oboznámime s rôznymi typmi externách aj interných útokov na sieť alebo zariadenia v sieti. Taktiež ťa naučíme ako správne navrhnúť a aplikovať protiopatrenia a bezpečnostné politiky tak, aby sa minimalizovalo riziko vzniku bezpečnostných chýb v dôsledku ktorých by mohla vzniknúť porucha siete. Vysvetlíme ti pojmi ako napríklad BlackHat, WhiteHat, Hactivist, DdoS...

Aktuality

Kontakt

+421 911 369 367

Plzenská 1, Prešov